531 709 461 507 762 599 722 255 709

Nietypowe konstrukcje ze stali.