531 709 461 507 762 599 722 255 709

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę Joand-Stal (Sadek 82, 34-620 Jodłownik), adres e-mail: biuro@garaze-joand-stal.pl, telefon: 531 709 461 , zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP: 7371940178 oraz REGON: 368189794.

1. Informacje ogólne, zamawianie, montaż

Zamówienia można składać telefonicznie, za pomocą skrzynki pocztowej (e-mail), a także za pomocą formularzy kontaktowych na stronie garaze-joand-stal.pl prze 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobrę. W trakcie zamówienia klient podaje dane kontaktowe (rozliczeniowe), adres dostarczenia i montażu produktu, wybiera sposób płatności.

Klient zamawiając garaż zamawia z obowiązkiem zapłaty.

Czas realizacji zamówienia następuje niezwłocznie i jest ono realizowane do 21 dni roboczych. Koszt dostawy ponosi zamawiający. Cena końcowa zawiera koszty transportu.

Wydanie oraz montaż produktów następuje po uiszczeniu zapłat przez zamawiającego.

Wymiar garażu – jest to wymiar zewnętrzny, dopuszczalna tolerancja: kilka centymetrów – wynika to z faktu, ponieważ garaże skręcane są z elementów i finalnie garaż może nieznacznie różnić się od wymiaru zamawianego – różnica nie przekracza jednak 1%, przykładowo:

– garaż 3 m x 5 m – realny wymiar garażu to: 2,97 m x 4,97 m
– garaż 4 m x 6 m – realny wymiar garażu to: 3,97 m x 5,97 m
– garaż 2 m x 4 m – realny wymiar garażu to: 1,97 m x 3,97 m

itd.

Usługodawca nie jest zobowiązany do ściągnięcia folii ochronnej z garażu.

Usługodawca dołoży wszelkich starań by dostarczyć oraz zamontować produkt wedle obowiązujących standardów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy, zwroty, reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres Joand-Stal, Sadek 82, 34-620 Jodłownik z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu niezwłocznie na własny koszt i własne ryzyko, nie później niż 14 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres Joand-Stal, Sadek 82, 34-620 Jodłownik z dopiskiem „Reklamacja”. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis problemu zgłaszanej reklamacji. Reklamacja zostaje rozpoznana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku złożenia odstąpienia od umowy i potwierdzenia przyjęcia odstąpienia od umowy przez firmę, zanim przystąpiono do realizacji umowy – umowę uznaje się za nieważną.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, które wynika z montażu/demontażu garażu (pozostałe otwory po wkrętach) oraz z korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczne do sprawdzenia cech oraz funkcjonowania danego produktu.

3. Postanowienia końcowe

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę z należytą starannością celem zrealizowania usługi na najwyższym poziomie.

W przypadkach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego polskiego prawa.

Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania. Ostatnia aktualizacja 1 styczeń 2019.