531 709 461 507 762 599 722 255 709

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę Joand-Stal (Sadek 82, 34-620 Jodłownik), adres e-mail: biuro@garaze-joand-stal.pl, telefon: 531 709 461 , zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP: 7371940178 oraz REGON: 368189794.

1. Informacje ogólne, zamawianie, montaż

Zamówienia można składać telefonicznie, za pomocą skrzynki pocztowej (e-mail), a także za pomocą formularzy kontaktowych na stronie garaze-joand-stal.pl prze 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobrę. W trakcie zamówienia klient podaje dane kontaktowe (rozliczeniowe), adres dostarczenia i montażu produktu, wybiera sposób płatności.

Klient zamawiając garaż zamawia z obowiązkiem zapłaty.

Czas realizacji zamówienia następuje niezwłocznie i jest ono realizowane do 21 dni roboczych. Koszt dostawy ponosi zamawiający. Cena końcowa zawiera koszty transportu.

Wydanie oraz montaż produktów następuje po uiszczeniu zapłat przez zamawiającego.

Wymiar garażu – jest to wymiar zewnętrzny, dopuszczalna tolerancja: kilka centymetrów – wynika to z faktu, ponieważ garaże skręcane są z elementów i finalnie garaż może nieznacznie różnić się od wymiaru zamawianego – różnica nie przekracza jednak 1%, przykładowo:

– garaż 3 m x 5 m – realny wymiar garażu to: 2,97 m x 4,97 m
– garaż 4 m x 6 m – realny wymiar garażu to: 3,97 m x 5,97 m
– garaż 2 m x 4 m – realny wymiar garażu to: 1,97 m x 3,97 m

itd.

Usługodawca nie jest zobowiązany do ściągnięcia folii ochronnej z garażu.

Usługodawca dołoży wszelkich starań by dostarczyć oraz zamontować produkt wedle obowiązujących standardów.

2. Zwrot, reklamacje

Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres Joand-Stal, Sadek 82, 34-620 Jodłownik z dopiskiem “Reklamacja”. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis problemu zgłaszanej reklamacji. Reklamacja zostaje rozpoznana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres Joand-Stal, Sadek 82, 34-620 Jodłownik z dopiskiem “Odstąpienie od Umowy”. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy firma niezwłocznie poinformuje klienta o przyjęciu odstąpienia. Firma zobowiązuje się do odebrania Produktu, gdyż ze względu na jego charakter nie można go wysłać za pomocą poczty.

W przypadku złożenia odstąpienia od umowy i potwierdzenia przyjęcia odstąpienia od umowy przez firmę, zanim przystąpiono do realizacji umowy – umowę uznaje się za nieważną.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, które wynika z korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczne do sprawdzenia cech oraz funkcjonowania danego produktu.

3. Postanowienia końcowe

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę z należytą starannością celem zrealizowania usługi na najwyższym poziomie.

W przypadkach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego polskiego prawa.